top of page

Appell

Om psykisk helse

Gjennomført til stående applaus fra skoleelever ved Brandbu, Gran og Roa videregående skole. Apellene varer i 25 - 45 minutter og omhandler hvordan ungdommene skal få mer tro og trygghet rundt sine valg fremover i livet.

 

Noe av det som vil bli tatt opp er blant annet frykt, tilbakeholdenhet, angst, det å tørre å ta sjanser samt å være seg selv fullt og helt i møte med andre mennesker.

 

bottom of page